فروشگاه مرکزی

زه گلگیر اتومبیل


زه گلگیر اتومبیل

مخصوص انواع اتومبیل

به دلیل اینکه اطراف بدنه اتومبیل علی الخصوص قسمت گلگیر از آسیب پذیر ترین نقاط بدنه خودرو میباشد جهت آرامش خاطر مشتریان ضربه گیر گلگیر را پیشنهاد می نماییم.

زه گلگیر اتومبیل
زه گلگیر اتومبیل
  • جلوگیری از رنگ پریدگی و فرو رفتگی گلگیر در تصادفات احتمالی
  • ظاهری زیبا و اسپورت

Untitled Document

آمار بازدید سایت : 12907 مرتبه

نظرات بازدیدکنندگان :


Isert Data From Pages