فروشگاه مرکزی

عایق درب صندوق اتومبیل


عایق درب صندوق

مخصوص انواع اتومبیل

عایق درب صندوق

عایق درب صندوق

عایق درب صندوق دارای مزایای زیر میباشد:

  • زیبایی محفظه داخلی صندوق عقب اتومبیل.
  • پوشش سیمهایی که از داخل درب صندوق عبور نموده است.
  • تا حدودی عایق صدا که از قسمت عقب بداخل اتومبیل نفوذ میکند.
  • مخصوص اتومبیلهای ذیل:
    • ( تندر90 ، پراید ، سمند )

Untitled Document

آمار بازدید سایت : 4197 مرتبه
نظرات بازدیدکنندگان :


Isert Data From Pages