فروشگاه مرکزی

تیغه برف پاک کن


تیغه برف پاک کن

تیغه برف پاک کن انواع اتومبیل

تیغه برف پاک کن های موجود در بازار بر دوقسم هستند:

  1. فلزی (که به طور معمول توسط کارخانه بر روی اتومبیل نصب میگردد)
  2. ژله ای (یا اسپرتی که معمولا به صورت اختیاری با تیغه فلزی جایگزین میگردد)


تیغه برف پاک کن
تیغه برف پاک کن فلزی
تیغه برف پاک کن
تیغه برف پاک کن ژله ای

Untitled Document

آمار بازدید سایت : 10851 مرتبه
نظرات بازدیدکنندگان :


Isert Data From Pages